Prezent przy skali podatkowej: 17% (zamiast 18%!) i 32%

Skala podatkowa może być korzystnym sposobem rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ale trzeba zrozumieć w jaki sposób jest skonstruowana i kiedy opłaca się wybrać właśnie tę formę opodatkowania!
Przed wszystkim musisz pamiętać, że podatek opłaca się tutaj od DOCHODU (przychód-koszty), czyli od realnie zarobionych pieniędzy.

STAWKI

Od kilku lat progi podatkowe w Polsce były niezmienne. Ale od 1 października 2019 roku dostaliśmy miłą niespodziankę w postaci obniżenia pierwszego progu o 1 punkt procentowy.
Aktualne stawki wyglądają następująco:
I próg 17% do kwoty 85 528 PLN dochodu (od 1.10.2019!)
II próg 32% od kwoty 85 529 PLN dochodu

KWOTA WOLNA OD PODATKU

Miłym elementem tej metody opodatkowania jest możliwość odliczenia od dochodu kwoty wolnej od podatku. Niestety, jeżeli chodzi o polskie realia – jest ona jedną z najniższych w Europie (dla porównania kwoty wolna od podatku w Wielkiej Brytanii to w przeliczeniu 60 tys PLN. (sic!)

I tak na przykład:
do 8000 PLN dochodu rocznie – kwota całkowicie wolna od podatku (w takiej sytuacji US po dokonaniu rocznego rozliczenia zwróci Ci wszystkie zapłacone zaliczki

Więcej szczegółów znajdziesz w tabeli nr 1:

DOCHÓD
ROCZNY
WYSOKOŚĆ KWOTY
WOLNEJ OD PODATKU
TYP
KWOTY
DO 8000 PLN 8000 PLN STAŁA
8001-13000 PLN 8000-3091 PLN
(zależnie od kwoty dochodu)
DEGRESYWNA
13001-85528 PLN 3091 PLN STAŁA
85529-127000 PLN 3091-0 PLN
(w zależności od kwoty dochodu)
DEGRESYWNA
OD 127.000 PLN 0 PLN STAŁA

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK

Poza kwotą wolną od podatku, fiskus daje również możliwość zmniejszenia odrobinę obciążeń podatkowych.
Opisywana kwota może zostać przez podatnika odliczona od zaliczek na podatek dochodowy (te pieniądze mogą zostać w Twojej kieszeni).
Kwota zmniejszająca podatek maleje wraz ze wzrostem naszych dochodów, niestety. Łatwo można ją wyliczyć korzystając z poniższych wzorów.

DOCHÓD
ROCZNY
WYSOKOŚĆ KWOTY
ZMNIEJSZAJĄCEJ PODATEK
DO 8000 PLN =8000*17% = 1360 PLN
8001-13000 PLN 1360 PLN pomniejszone o kwotę według wzoru 834,88 x (podstawa obliczenia podatku*-8000)/5000
13000-85528 PLN 525,12
85529-127000
PLN
525,12 PLN pomniejszone o kwotę według wzoru 525,12 x (podstawa obliczenia podatku*-85529)/
41742
POWYŻEJ 127000 PLNbrak kwoty zmniejszającej podatek

*podstawa obliczenia podatku to Twój przychód pomniejszony o składki ZUS i koszty uzyskania przychodu

WYLICZENIA

Dla celów poglądowych przyjmę, że przedsiębiorca osiąga 120.000 PLN dochodu rocznego.
Kwotę 120.000 PLN dzielimy na dwie części:
85.528 PLN – stawka 17% oraz
120.000-85.528 = 34.472 – stawka 32%

Obliczenia wyglądają więc następująco:
85.528*17% + 34.427*32% – kwota zmniejszająca podatek
Daje nam to łączną kwotę podatku :
14.539,76+11.016,64-88,63 = 25.467,77 PLN

UWAGA! Podane wyliczenia dotyczą roku 2020, kiedy to stawką 17% będzie obowiązywała pełne 12 miesięcy!

ZALETY

  • Skala podatkowa jest korzystna przy dochodach rocznych do 85 828 (ale pod uwagę trzeba wziąć ewentualne ulgi podatkowe).
  • Korzystasz z kwoty wolnej od podatku
  • Masz możliwość skorzystania z wszystkich ulg podatkowych przewidzianych ustawą oraz wspólnego rozliczenia się z
    małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem
  • Od przychodów odliczasz koszty uzyskania przychodów

WADY

  • Po przekroczeniu kwoty 85 529 – od nadwyżki płacisz wyższy podatek – 32%
  • Formalności: masz obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Link do ustawy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *