Podatek liniowy 19% – uwaga na pułapki:)

19%

Podatek liniowy to jedna z form opodatkowania DOCHODU przedsiębiorcy (gdzie dochód = przychody-koszty). Jeżeli zdecydujesz się na taką metodę opłacania podatku, wóczas Twój dochód będzie opodatkowany stałą stawką 19%. Stałość stawki oznacza, że niezależnie od wysokości dochodów, będzie ona taka sama. Jest to bardzo ważne, szczególnie dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad wyborem formy opodatkowania.
Co ważne – w odróżnieniu od skali podatkowej w przypadku podatku liniowego nie odliczamy kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że podatek jest płacony od pierwszej zarobionej złotówki

W tym przypadku nie istnieje kwota wolna od podatku. Podatek płacony jest od pierwszej zarobionej złotówki.

DLA KOGO?

Każdy przedsiębiorca (osoba fizyczna) prowadzący działalności gospodarczą może skorzystać z tej formy. Podatek liniowy mogą wybrać osoby, które swój biznes prowadzą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej. Firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

INFORMACJE

Podatek możesz opłacać w formie miesięcznej lub kwartalnej.
W przypadku chęci skorzystania z deklaracji kwartalnej:
– jako nowy przedsiębiorca zgłaszasz to przed rozpoczęciem działalności do US, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu
– jeżeli prowadzisz działalność i chcesz zmienić tryb opłacania składek – musisz do 20 lutego danego roku złożyć w US pisemne zawiadomienie

Od obliczonego podatku odejmuje się część zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (standardowo 7,75% podstawy wymiaru składki)

KIEDY WYBRAĆ

Podstawową zasadą jest to, że podatek liniowy jest opłacalny wówczas, kiedy dochód roczny jest wyższy niż 100 tys PLN

ZALETY

Główne zalety podatku liniowego to:
– stałość – dotyczy to głównie podatników osiągających stabilne dochody w ciągu całego roku
– możliwość opłacania (pod pewnymi warunkami) podatku w formie kwartalnej – do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale (czyli np. za pierwszy kwartał roku, podatek trzeba zapłacić do 20 kwietnia.


WADY

Do głównych słabości podatku liniowego należy niemożność skorzystania z ulg i odliczeń. Odpada więc:
– wspólne rozliczenie z małżonkiem
– możliwość rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko
– skorzystania z ulg podatkowych (m.in. na dziecko lub dzieci, ulgi internetowej, rehabilitacyjnej itp.)
– możliwość odliczenia darowizn.

Brak możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku.


PRZYKŁADOWE WYLICZENIA

Chciałabym przedstawić różnicę w wyliczeniu podatku liniowego w porównaniu do skali podatkowej na przykładzie uproszczonych wyliczeń:
Przy 120.000 PLN dochodu
Podatek liniowy wyniósłby: 120.000*19% = 22800 – składka zdrowotna (294,78) 22 505
Skala podatkowa: 85.528*18%+(120.000-85.528)*32% – kwota wolna od podatku (= 26426=26 131

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *