Paragony i faktury. Nie przegap tych zmian!

NIP Nabywcy

NIP nabywcy na paragonie

Pod koniec zeszłego roku gruchnęła wieść, że NIP nabywcy na paragonie będzie obowiązkowy. Zgodnie z powiedzeniem, że kłamstwo dwa razy obiegnie ziemię, zanim prawda założy buty, dochodziło do dość absurdalnych sytuacji. Otóż przedsiębiorcy zaznajomieni tylko połowicznie z nowymi przepisami, żądali nr NIP nabywcy od każdego konsumenta. Wynikało to też z obawy przed ewentualnymi konsekwencjami złego działania. Sama byłam na początku roku świadkiem nietypowej sytuacji w małym sklepie. Sprzedawca domagał się numeru NIP od bogu ducha winnej klientki, która oczywiście takiego numeru nie miała…

Zatem dla przypomnienia więc.
Numer NIP mają obowiązek posiadać płatnicy podatków oraz płatnicy składek ubezpieczeniowych (czyli np. firmy lub jednoosobowe działalności gospodarcze).

IDZIE NOWE

Od 1 stycznia 2020 roku weszło w życie sporo zmian podatkowych dla przedsiębiorców. Jednym z nich jest nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 roku. W ww. nowelizacji zmieniono przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów. Zmiana podyktowana jest ciągłym zacieśnianiem luki vatowskiej i uszczelnieniem systemu podatkowego (wyeliminowanie tzw. psutych faktur).
Do tej pory wystarczało mieć paragon, aby otrzymać fakturę.
Nowe przepisy to zmieniły! Obecnie przedsiębiorca może wystawić fakturę innemu przedsiębiorcy do paragonu, tylko i wyłącznie jeżeli na paragonie znajduje się NIP nabywcy.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Kary i sankcje…

Jeżeli wystawisz fakturę na podstawie paragonu bez NIP nabywcy, zostaniesz ukarany sankcją 100%, co oznacza, że będzie musiał odprowadzić podwójny VAT od faktury wystawionej na podstawie ww. paragonu (ustawa o VAT art 106b ust.6).

Ale jak stworzyć paragon z NIP nabywcy?

Większość dostępnych obecnie kas fiskalnych ma możliwość drukowania paragonów z NIP nabywcy. Sugeruję, aby udać się do Twojego dostawcy kasy fiskalnej, który krok po kroku wytłumaczy Ci jak podejść do sprawy :).
Dla przykładu: ja korzystam z Ergo Posnet. Ich modele kas mają skrót (Shift + klawisz funkcyjny z napisem NIP), który daje możliwość wpisania NIP nabywcy podczas wystawiania paragonu.

450 PLN => faktury uproszczone

Fiskus w pewnej kwestii poszedł na rękę małym przedsiębiorcom (wystawiającym głównie paragony dla swoich klientów).
Jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, wówczas można wystawić tzw. fakturę uproszczoną.
W przypadku właścicieli salonów kosmetycznych, fakturą uproszczoną będzie właśnie PARAGON Z NIP NABYWCY. ( art 106 ustawy o VAT, ust. 5 pkt 3).

A co z większymi kwotami?

Jeżeli klient (przedsiębiorca) zażąda faktury za zakupy powyżej kwoty 450 PLN lub 100 EUR, najbezpieczniej z punktu widzenia obowiązujących przepisów zrobić to w następujący sposób:
– wydrukować paragon z NIP nabywcy
– na podstawie paragonu wystawić fakturę
– oryginał faktury wysłać Klientowi
– kopię faktury wraz z podłączonym paragonem przekazać księgowej (aby uniknąć podwójnego opodatkowania danej transakcji).

UWAGA! Jeżeli Twoja kasa fiskalna nie ma opcji drukowania NIP nabywcy na paragonach, wówczas możesz wystawić TYLKO fakturę – bez konieczności drukowania paragonu do tej transakcji.

Edukacja, edukacja…

Na koniec chcę podkreślić, jak ważne jest przeszkolenie pracowników z nowych przepisów. Nie chcemy przecież niepotrzebnie narażać firmy na zbędny koszty.
Nie mniej ważna jest edukacja klientów w tym zakresie. Dobrym rozwiązaniem jest powieszenie informacji w pobliżu stanowiska kasowego, np. „żądanie wystawienia faktury musi być zgłoszone przed wystawieniem paragonu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *