Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – kiedy się opłaca?

Ta sama ustawa, która opisuje kartę podatkową (rozdział 3), zawiera również opis innej formy opodatkowania (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) w rozdziale 2.

W przypadku tej metody opodatkowania, mamy do czynienia z kilkoma poziomami stawek.Wybór stawki zależy od tego jaką działalność prowadzi przedsiębiorca.

Ponieważ skupiam się na branży Beauty, tylko krótko omówię wszystkie inne (niedotyczące naszej branży). Pełny opis wszystkich stawek znajdziecie w ustawie.

20% Przychody osiągane w ramach wolnych zawodów (lekarz, stomatolog, tłumacz)
17% – m.in. pośrednictwo w sprzedaży hurtowej, przetwarzanie, danych, wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.
12,5% – przychody z najmu (przychody roczne powyżej 100 000 PLN)
10% – zbycie praw majątkowych lub nieruchomości, które należą do majątku firmy
8,5% – m.in. z działalności usługowej (tak, to jest stawka właściwa dla naszej branży)
5,5% – m.in. działalność wytwórcza i roboty budowlane, sprzedaż biletów komunikacji miejskiej
3% – m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu, działalność gastronomiczna
2% – sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysły.

Podsumowując więc jeżeli prowadzisz salon kosmetyczny, stawka ryczałtu będzie wynosić 8,5% od przychodów z tytułu wykonywanych usług, a od sprzedaży kosmetyków 3%.

KTO MOŻE, A KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ?

Tę formę opodatkowania mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, spółki cywilne i jawne, jeżeli w poprzedzającym roku podatkowym firma nie przekroczyła 250.000 EUR (106.987,50 PLN – kurs EUR = 4,2795 PLN z dnia 1 października 2018).

Zgodnie z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, zryczałtu ewidencjonowego nie mogą stosować podatnicy, którzy:

 • Opłacają podatek w formie karty podatkowej
 • Prowadzą drugą firmę w podanym niżej obszarze i osiągają z niej przychody: prowadzenie aptek, prowadzenie lombardów, działalność kantorowa, pozarolnicza działalność gospodarcza w zakresie wolnych zawodów (ale innych niż lekarz, tłumacz, nauczyciel – wg ustawy), usługi reklamowe, pośrednictwa finansowego, usługi detektywistyczne, ochroniarskie, fotografia reklamowa, handel częściami do pojazdów mechanicznych
 • Korzystają ze zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie odrębnych przepisów
 • Warto mieć też na uwadze własną historię podatkową, ponieważ z ryczałtu nie mogą skorzystać podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego zmienili formę działalności z samodzielnej na wspólną z małżonkiem i odwrotnie i małżonek lub małżonkowie rozliczali się na zasadach ogólnych.

ODLICZENIA

OD PRZYCHODU
W przypadku ryczałtu masz możliwość odliczenia od przychodu następujących kosztów (ale uwaga!, możliwość skorzystania z tych odliczeń uzależniona jest od spełnienia warunków określonych ustawą):

 • Składki ZUS na ubezpieczenia społeczne
 • Wydatki na cele rehabilitacyjne
 • Wydatki poniesione na Internet w wysokości nie przekraczającej 760 PLN w danym roku podatkowym)
 • Darowizny przekazane na cele: pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa

OD PODATKU
Po wyliczeniu podatku, możesz pomniejszyć obliczoną kwotę ryczałtu o kwotę stawki zdrowotnej (ale w wysokości 7,75% wymiaru stawki, czyli w roku 2019 o kwotę 294,78 PLN)

ROZLICZENIE STRATY Z LAT UBIEGŁYCH
Masz możliwość pomniejszenia uzyskanego przychodu o stratę z tego samego źródła przez okres kolejnych 5 lat, jednak nie więcej niż 50% jej wartości w każdym roku podatkowym. Mała uwaga: korzystając z ryczałtu nie możesz mieć straty (nie odliczasz kosztów od przychodów). Więc odliczenie straty przy ryczałcie może nastąpić jedynie w sytuacji przejścia z zasad ogólnych lub podatku liniowego na ryczałt.

TERMINY

Pamiętaj, że podatek obliczasz co miesiąc i wpłacasz do urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca. Jeżeli w poprzedzającym roku podatkowym Twoje przychody były niższe niż 25 tys EUR, możesz podatek wpłacać kwartalnie (do 20. dnia następnego miesiąca po upływie kwartału – za ostatni zaś kwartał do 31 stycznia następnego roku).

Po zakończeniu roku podatkowego musisz złożyć zeznanie podatkowe PIT28 – do 31 stycznia 2020.

ZALETY

 • Łatwość wyliczenia podatku
 • Możliwość odliczenia składki zdrowotnej (w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki – oznacza to, że nie możesz odjąć całej składki zdrowotnej , a tylko jej część w wysokości
 • Możesz odliczyć od przychodu składki na ubezpieczenie społeczne
 • Prosta księgowość w formie ewidencji przychodów

WADY

Brak możliwości skorzystania z ulg podatkowych to największa wada tej opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Odpada więc możliwość:

 • Wspólnego rozliczenia się z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem
 • Skorzystania z ulgi na dzieci
 • Nie możesz zaliczyć wydatków (poza składką zdrowotną) w koszty uzyskania przychodów. Jeżeli więc planujesz duże inwestycje, odradzam tę formę opodatkowania
 • W czasie trwania roku podatkowego nie można zrzec się ryczałtu

KALKULACJA – PRZYKŁAD

Jeżeli prowadzisz działalność jednoosobową, masz 6000 obrotów miesięcznie (usługi), to w przypadku tej formy opodatkowania zapłacisz (Przychód – zapłacone składki społeczne – ewentualne inne odliczenia)*8,5%- 7,75% podstawy wymiaru na składkę zdrowotną (294,78).
Przy 6000 przychodu miesięcznie wygląda to następująco:

(6000-904,60)*8,5% -294,78=138,32
zastosowałam tu maksymalną stawkę ZUS na ubezpieczenia społeczne

Porównując do karty podatkowej (działalność kosmetyczna) podatek wynosiłby odpowiednio (również po odliczeniu składki zdrowotnej):
– mała miejscowość do 5tys. mieszkańców – 124 PL
– średnie miasto (5-50 tys mieszkańców) 144 PLN
– duże miasto (powyżej 50 tys mieszkańców) 166 PLN


LINK DO USTAWY
Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – rozdział 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *