Karta Podatkowa – najprostsza forma opodatkowania

Każdy, kto zakłada firmę, staje przed wyborem – jaką formę opodatkowania wybrać dla swojej działalności.
Mimo, iż skupiam się w tym poście na karcie podatkowej, to trzeba tutaj podkreślić, iż przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma do wyboru 4 formy opodatkowania (o każdej z nich będę pisać w oddzielnych artykułach).

Te 4 formy to:

  • Karta podatkowa – zryczałtowana forma opodatkowania. Podatek wpłacany do US nie jest w tym przypadku powiązany z przychodami przedsiębiorcy.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjowanych. Wybór tej metody obliguje przedsiębiorcę do opłacania stawek od 2 do 20% w zależności od wykonywanej działalności gospodarczej, 
  • Podatek liniowy. Dochody przedsiębiorcy (przychody-koszty) są opodatkowane jedną stawką podatku – 19%
  • Skala podatkowa. Opodatkowanie dochodu wg skali dwustopniowej – 18% do 85.528 PLN oraz 32% od nadwyżki powyżej 85.528 PLN (spokojnie, będzie to wytłumaczone :))

Ok, wracam do karty podatkowej. Jest to podatek, który płacimy w stałych kwotach.
Od czego zależy kwota podatku? To jest ściśle określone przez ustawę. Kwotę określa się na podstawie:
– rodzaju prowadzonej działalności,
– wielkości miejscowości (liczba mieszkańców miejscowości, w której prowadzisz swój biznes),
– liczby zatrudnionych pracowników (uwaga: zatrudnionych tylko na podstawie umowy o pracę!).

DLA KOGO?

Oczywiście nie każdy może wybrać ten sposób płacenia podatku. Ustawa określa to bardzo ściśle, wymieniając działalności, które karcie podlegają. Dobrą wiadomością dla sektora Beauty jest to, że usługi fryzjerskie, kosmetyczne, manicure, pedicure są objęte tą ustawą:)
Dodatkowe warunki:

  • Opodatkowanie to mogą wybrać osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych.
  • Nie prowadzisz innej pozarolniczej działalności gospodarczej (poza wytwarzaniem energii elektrycznej i biogazu). Możesz też mieć przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy – te przychody będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
  • Twój małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie.
  • Twoja działalność gospodarcza jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Zatrudniasz maksymalnie 5 pracowników (umowa o pracę) – liczba pracowników różni się w zależności od branży, ale ja skupiam się tutaj na branży Beauty.

ZALETY

Karta to szereg zalet:
– podatek w stałej kwocie płacisz niezależnie od uzyskiwanych przychodów,
– do minimum ograniczona jest dokumentacja,
– jako przedsiębiorca nie prowadzisz ewidencji sprzedaży,
– nie składasz zeznań podatkowych ani samodzielnie nie liczysz podatku,
– nie płacisz zaliczek na podatek dochodowy,
– nie płacisz podatku na czas zawieszenia działalności gospodarczej.

Ale należy pamiętać, że na żądanie klienta masz obowiązek wystawiania faktur i rachunków. Rachunki muszą być gromadzone chronologicznie i przechowywane przez 5 lat.

WADY

Uwaga! przy karcie podatkowej traci się preferencje podatkowe:
– możliwość rozliczenia z małżonkiem
– możliwość rozliczania w sposób przewidziany dla rodziców samotnie wychowujących dziecko
– ulgi podatkowe (np. ulga mieszkaniowa)
– ulga kredytowa

Jedynym odliczeniem, które można zrobić w przypadku karty podatkowej to składka zdrowotna! Dodatkowo – nie odliczasz całej składki, a tylko jej część.

Przykład:
Obecnie składka zdrowotna to 9% podstawy wymiaru (w 2019 r. podstawa wymiaru to 3803,56PLN). Ale odliczamy tylko część całej składki zdrowotne- wyjaśnienia poniżej:

.

WYLICZENIA

Ok, a jak to wygląda w praktyce? Poniżej wybrałam dla Was zestawienie dla branży Beauty. Jak widzicie stawki kształtują się różnie w zależności od miasta, usług które wykonujecie oraz liczby pracowników.

I tak np. jeżeli jesteś manicurzystką w Warszawie, nie zatrudniającą pracowników -naliczony podatek to 101 PLN podatku miesięcznie (przed odliczeniem składki zdrowotnej), ale jeżeli masz 4 pracowników – stawka rośnie do 503 PLN.

Natomiast manicurzystka w małym miasteczku ma podatek w wysokości odpowiednio 81 PLN i 394 PLN.

Od tak wyliczonej kwoty podatku należy odjąć wyliczoną wyżej kwotę zapłaconej składki zdrowotnej (w roku 2019 – 294,78). 
Jeżeli kwota stawki zdrowotnej jest wyższa niż wyliczona stawka podatku, to podatku do US nie płacisz.

JAK ZGŁOSIĆ WYBÓR TEJ FORMY OPODATKOWANIA?

A. Jeżeli masz już firmę – do 20 stycznia roku podatkowego
B. Jeżeli rozpoczynasz działalność – przed jej rozpoczęciem
Wniosek (formularz PIT-16) składasz w swoim Urzędzie Skarbowym. Po złożeniu dostaniesz decyzję US, który ustali wysokość podatku, jaki będziesz płacić.

TERMINY

Podatek wpłaca się co miesiąc – do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego.

Po zakończeniu roku, nie później niż do 31 stycznia następnego roku, podatnicy mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A). Deklarację składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

Link do ustawy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *